Monitor zorgwoningen Noord-Holland

Deze website is onderdeel van de Inventarisatie van zorgwoningen voor de provincie Noord-Holland

Interactieve monitor zorgwoningen

 

De provincie Noord-Holland voert jaarlijks een monitor zorgwoningen uit. De monitor heeft als doel om een actueel beeld te krijgen van de lokale en regionale ontwikkelingen m.b.t. de nieuwbouw van zorgwoningen. In 2007 is er een pilot uitgevoerd onder een achttal gemeenten in Noord-Holland en in 2008 en 2009 is de monitor uitgevoerd onder alle gemeenten in de provincie Noord-Holland.

 
De rapportage van de monitor zorgwoningen 2009 is hier  te downloaden. 

 
Via deze website zijn ook voor de individuele gemeenten de gegevens opvraagbaar en kunnen wijzigingen worden aangebracht. Dit interactieve deel van de website is alleen bereikbaar voor de desbetreffende gemeenten via een unieke inlognaam en wachtwoord.

Heeft u vragen over deze website stuur dan een mail naar info@monitorzorgwoningen.nl